DRAGRACING

RACE OF SNOW MK

Dragracing med snöskoter.

 

 

 

 

 

 

 

Dragracing körs på flera underlag.

Race Of Snow MK kommer att jobba med dom två största underlagen.

Gräs och Snö

 

Tävlingar delas in i fyra olika divisioner.

Veteran Divisionen. Alla maskiner ska vara tillverkade före 1985. Detta är en mycket rolig division.

Trail Divisionen. Här kör alla med bibehållen fjädringsväg. Enkelt att tävla ska det vara, ta din ledskoter och kom.

PRO divisionen. Här finns alla gamla beprövade dragracing klasser med specifikt reglemente.

OutLaw Divisionen. Här finns alla som har byggt ett riktigt dragracing bygge med fri trimning och fritt bränsle.

 

Nedan finner ni det kompletta reglementet för Dragracing.

Leta reda på din division och läs vad som står om just den divisionen. Vad som är tillåtet och vilken klass du ska anmäla dig till. Läs sedan punkterna hur tävlingen genomförs och dom allmänna punkterna. Då är du väl förberedd.

 

To the right. There is a PDF for down loading. Use it if you need it.

 

REGLEMENTE DRAGRACING MED SNÖSKOTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLEMENTE DRAGRACING MED SNÖSKOTER

Innehållsförteckning

1. ALLMÄNT

1.1 Tävlingstyp

1.2 Tävlingsformer

1.3 Regler och anvisningar

2. FÖRARE

2.1 Licenser

2.2 UNGDOM 12-16 år

2.2 Förarens personliga utrustning

3. TÄVLINGSFORDON OCH BRÄNSLE

3.1 Generella fordonsbestämmelser

3.2 Viktgränser

3.3 Ljudnivåer

3.4 Drivmedel

3.5 Klassindelning

 

PRO DIVISION

3.5.2 Stock

3.5.3 Improved Stock

3.5.4 Pro Stock

3.5.5 Open Modified

3.5.6 Top Fuel

 

TRAIL DIVISION

3.5.7 Trail Standard

3.5.8 Trail Stock

3.5.9 Trail Unlimited

 

OUTLAW DIVISIONEN

3.5.10 Outlaw

 

VETERAN DIVISION

3.5.11 Enstånk Mod -85

3.5.12 Lilla Fläkt Standard -85

3.5.13 Stora Fläkt Std -85

3.5.14 Retro Veteran -75

3.5.15 Stora Fläkt Veteran 76-79

3.5.16 Stora Fläkt Mod 80-85

3.5.17 Stora Fläkt Supermod -85

3.5.18 Dam Racer -85, F/C & F/A

3.5.19 Lilla Racer -85

3.5.20 Stora Racer -854.

 

TÄVLINGSOMRÅDE

4.1 Tävlingsbana DR

4.2 Publik avspärrningar

4.3 Parkeringsdepå

4.4 Returvägar

4.5 Startområde

4.6 Lyftanordningar

5. ORGANISATION AV TÄVLINGAR

5.1 Tilläggsregler

5.2 Program

5.3 Anmälningar

5.4 Anmälan vid tävlingsplats

6. TÄVLINGARS GENOMFÖRANDE

6.1 Säkerhet - Sjukvård

6.2 Miljö

6.3 Funktionärer

6.4 Klasstillhörighet

6.5 Klassanmälan

6.6 Byte av förare och tävlingsfordon

6.7 Fordonsansvar

6.8 Trimning mm

6.9 Besiktning av tävlingsfordon

6.10 Ljudmätning

6.11 Vågutrustning

6.12 Tidtagning

6.13 Startens auktoritet

6.14 Reserver

6.15 Omstart

6.16 Godkänd kvaltid

6.17 Val av bana

6.18 Avgasrök

6.19 Tävling om 3:e pris

6.20 Tjuvstart

6.21 Vinnare

6.22 Officiellt svenskt rekord

6.23 Kontroll av vinnare

6.24 Eliminerings-stege

6.25 Resultatlista

6.26 Protester

 

 

1. ALLMÄNT

 

1.1 Tävlingstyp

Dragracingtävling för snöskoter är en accelerationstävling över en viss sträcka, dock inte längre än 201,17 m (660 ft) som arrangeras på en sluten bana.

 

1.2 Tävlingsformer

Alternativ 1.

I en dragracingtävling ingår kvalificering och utslagning (eliminering). När

kvalificeringen är avslutad, plockas de bästa förarna i varje klass ut, dessa placeras in i

ett schema (elimineringsstege) för att delta i utslagningen. Vid utslagningen startar man

parvis och den som först bryter mållinjen, oavsett tid, har vunnit heatet och går vidare

till nästa omgång. Sammanslagning av kvaltider är inte tillåtet. Minst två kvalkörningar,

en på vardera bana ska erbjudas föraren.

Alternativ 2.

Vid extremt stora startfält kan arrangör välja att köra på fler än 2 banor dock max 4st.

Arrangör kan dessutom välja att direkteliminera med lottad stege, men det ska klart framgå av TR vilket tillvägagångssätt som gäller och hur man går vidare till final.

Alternativ 3.

Arrangör kan även välja att köra Bracket. Antingen som en ren Brackettävling eller specifik Bracketklass/klasser vid ordinarie tävling. Arrangör ska välja lämplig klassindelning beroende av tidsdifferans mellan olika tävlingsfordon. Efter avslutat kval väljer förare sin egen dial-in tid. Pro-stege ska användas. Arrangör väljer om samtliga inkvalade ska få deltaga i eliminering eller fatställd storlek av elemineringsstege.

Placering i stege avgörs med reaktionstid.

 

1.3 Regler och anvisningar

Special Reglementet för Dragracing ska läsas och tolkas så att om det inte uttryckligen

tillåts i reglementet, ska det betraktas som förbjudet.

 

2. FÖRARE

 

2.1 Licenser

Licenser tillhanda hålls av SMA Svenska Motorsport Alliansen

 

2.1.1 Tillfällig licens.

Möjlighet finns att lösa Tillfällig licens för ett tävlingstillfälle.

 

2.2 UNGDOM 12 – 16 år

2.2.1 Ungdom skall ha Vårdnadshavare

Vid tävling och träning ska föraren vara åtföljd av förälder eller annan myndig person

som föräldern sätter i sitt ställe.

- Han/hon måste finnas på tävlingsplatsen då föraren tränar/tävlar men får ej deltaga

som förare/passagerare i aktuell träning/tävling.

Han/hon är dessutom ansvarig för att förarens maskin och personliga utrustning är i

reglementsenligt skick, samt har att rätta sig efter gällande tävlingsregler och av klubben

och tävlingsarrangör utfärdade bestämmelser. Brott häremot kan innebära startförbud,

träningsförbud.

- Förälder (motsvarande) kan överlåta vårdnadshavaransvaret om ersättaren inte åtar sig

uppdrag för mer än en förare vid ett och samma tillfälle.

 

 

2.3 Förarens personliga utrustning

 

Föraren ska bära:

2.3.1 Kängor av Motocross, Snowboard eller Skotersko typ. Hanskar av kraftigare typ .

 

2.3.2 För tävlingsändamål heltäckande lämplig klädsel som skyddar mot kyla och skada vid omkullkörning. Med lämplig klädsel menas byxa, jacka eller helt ställ av skinn eller av annat kraftigare material, typ Gortex eller liknande. Detta gäller för tävling både vinter och sommartid. Om byxor och jacka används ska dessa i midjan överlappa varandra med minst 50 mm när föraren intagit körställning.

 

2.3.3 Ryggskydd krävs för samtliga klasser. Ryggskydd ska bäras/anbringas under skyddskläder.

 

2.3.4 CE Godkänd skyddshjälm. Om Jet-hjälm eller integralhjälm utan visir används, ska någon typ av skydd för ögon användas.

 

2.3.5 Skyddsväst innehållande ryggskydd av modell ”Motocross, Skotercross” är obligatorisk för samtliga klasser med dubbade drivmattor.

 

2.3.6 Nackkrage rekommenderas i samtliga klasser.

 

3. TÄVLINGSFORDON OCH BRÄNSLE

 

3.1 Generella fordonsbestämmelser

De generella fordonsbestämmelserna gäller om inte annat anges i respektive klassreglemente.

 

3.1.1 Motor

Motorer i tävlingsfordon ska vara av typ 2-takts eller 4-takts kolvmotor. 4-takts kolvmotor är tillåten i klasserna Stock och Pro Stock, om dessa är som original monterade i fordonet.

 

3.1.1.1 Kedjeskydd

Skydd runt transmissionskedja ska finnas på samtliga tävlingsfordon. Det ska täcka dess utsida samt 360º (runt om) med en min. tjocklek av 3mm aluminium eller 2mm stål, om inte original transmissionkåpa föreskrivs enligt respektive klassreglemente.

3.1.1.2 Kylsystem

Tävlingsfordon ska vara utrustade med kylsystem så dimensionerat att hindrande och genomförande av heat/tävling inte uppstår.

 

3.1.2 Drivsystem

På samtliga tävlingsfordon ska drivsystemet mellan motor och drivmatta bestå av variatorer med drivrem.

3.1.2.1 Drivhjul

Fordonets drivhjul får inte placeras lägre ner mot underlag än vad min, fjädringsväg tillåter.

 

3.1.2.2 Variatorskydd

Samtliga tävlingsfordon ska vara utrustade med variator och remskydd. Inga hål eller öppningar får finnas på variatorskyddet i remmens rotationsriktning.

Fastsättning av vertikal täckplåt för utsida av variatorskydd med gummistroppar är inte tillåtet, exenterlås av stål rekommenderas.

Följande gäller:

A – För Trail divisionen samt alla Stock klasser krävs original variatorskydd.

B – För PRO och Outlaw Divisionen och klasserna PS, OM och OF samt Outlaw och Outlaw Wild krävs skyddsplåt över variatorer och rem som ska vara av samma bredd som variatorerna i övrigt med en minimitjocklek av stål 2 mm eller aluminium 3 mm.

 

Alternativt original variatorskydd som i hela sin längd täcks av en armerad gummimatta/duk, min 10mm tjock med samma bredd som variatorskyddet i övrigt och fäst med min 3 st M6-bult och karosseribricka i vardera ände i chassit. Dess utsida ska dessutom täckas till minst centrumbult med en plåt av minsta tjocklek av: stål 2mm eller aluminium 3mm.

3.1.2.3 Slidesmörjning

Smörjning av slides tillåtes Endast med vatten.

 

3.1.2.4 Slides / Boggiehjul

Det är tillåtet att montera extra eller demontera valfritt antal boggiehjul i samtliga klasser. Det är tillåtet att byta plastslides till valfri typ av material i samtliga klasser. Vid tävling på gräs är det tillåtet att demontera plastslides. Vid demontering av slides skall erfoderligt antal hjul monteras så att matta ej tar i boggieskena.

 

3.1.2.5 Drivmatta

Ingrepp/åverkan på drivmatta är inte tillåtet. Endast nedkapning/trimmning av kamhöjd samt borrning av hål för montering av dubb är tillåtet. Cleatsmatta är ej tillåtet

 

3.1.3 Bränslesystem

3.1.3.1 Bränsletank

Bränsletank får inte placeras under motorhuv. Trycksatt bränsletank eller system tillåtes inte. Används 2 eller fler bränsletankar, får funktion inte vara så att det endast går att köra på en bränsletank i taget. Samtliga bränsletankar ska vara i funktion samtidigt.

 

3.1.3.2 Bränsle

I samtliga klasser och divisioner gäller handelsbränsle. Om inte annat anges.

3.1.4 Bromssystem

 

3.1.4.1 Färdbroms

Minst en effektiv färdbroms ska finnas. För klasserna PS, OM och OF rekommenderas en broms som fungerar även om transmissionskedjan har havererat. Om bromsskiva är monterad på drivaxel utanför mattunnel, ska ett tillfredställande

och väl fastsatt skydd över denna finnas, med en tjocklek av min. 2mm stål eller 3mm aluminium.

 

3.1.5 Styrsystem

3.1.5.1 Styre

Styre ska ha en bredd av minst 500mm

 

3.1.6 Fjädringssystem

3.1.6.1 Fjädring

Samtliga tävlingsfordon ska ha en minsta fjädringsväg på framskidor och boggie, enl. respektive klassreglemente. När fjädringen trycks samman ska det finnas en minsta markfrigång enligt respektive klassreglemente. Fjädringsväg mäts alltid när fordonet är belastat med förare.

Vid besiktning, ska fordonets markfrigång mätas vid fordonets lägsta fjädrande punkt .

3.1.6.1.1 Hopdragning av framfjädring med rem, vire eller dylikt är inte tillåtet.

3.1.6.2 Framvagn

Framvagnskonstruktion ska vara av sådan typ att fordonet klarar av att framföras på en bana av snö och med de naturliga ojämnheter som uppstår vid en tävling.

 

3.1.6.3 Fjädringsväg

För gräs 50mm

För snö 50mm

 

3.1.7 Chassie / kaross

3.1.7.1 Övre mattunnelskydd

På samtliga tävlingsfordon med dubbade drivmattor i klasserna Stock till Top Fuel ska tjockleken på den övre delen av mattunneln vara minst 3 mm. Om mattunneln inte är 3mm tjock ska en extra plåt av aluminium monteras, i samma bredd som tunneln i övrigt från den bakre delen av tunneln till centrumlinjen av drivaxeln för drivmattan. För fordon med originaltunnel och originaldyna är kravet ej 3mm.

 

3.1.7.2 Bakre mattunnelskydd

På samtliga tävlingsfordon med dubbade drivmattor i klasserna Improved Stock - Top Fuel ska på bakre delen av mattunneln ett skydd i samma material och styrka som tunneln i övrigt anbringas. Detta är för att skydda förarens fötter och ben från att komma i kontakt med drivmattan. Skyddet ska täcka sidor och bakdel av tunneln. Skyddet ska börja vid bakre stötdämpar- och boggifästet samt fortsätta över bakre öppningen av mattunneln.

A - min 65 mm mätt från dubbarnas yttre spets till bakre del av skydd.

B - max 25 mm mätt från bakre matthjulets centrumbult till nedre kant av skydd när fordonets maximala fjädringsväg är komprimerad.

 

3.1.7.3 Mattunnel

Mattunnel får inte vara bredare än 500 mm mätt inuti tunneln och drivmattan ska rymmas inuti densamma.

 

3.1.7.4 Stänkskydd

Samtliga tävlingsfordon ska vara försedda med stänkskydd, så dimensionerat att det kan fånga upp delar som lossnar. Stänkskyddet ska ha en sådan längd att det vid belastat fordon slutar högst 100 mm från marken. Stänkskydd på tävlingsfordon med dubbade drivmattor ska sluta vid marknivå när fordonet är belastat med förare.

 

3.1.7.5 Lyftbygel

Samtliga tävlingsfordon ska vara utrustade med någon typ av lyftbygel fästad i bakre delen av mattunneln.

 

3.1.7.6 Motorhuv

Motorhuv ska finnas på samtliga tävlingsfordon och täcka front, överdel och sidor av motorutrymme, detta är ett krav om inte original utseende krävs enligt respektive klassreglemente. Hål i motorhuv större än 50cm ska täckas med galler eller liknande med en hållbarhet minst motsvarande huven i övrigt. Infästningsanordningar för motorhuv eller bukplåt får inte vara längre än 150mm om de är riktade framåt- uppåt eller åt sidan.

3.1.7.7 Sittdyna

Samtliga tävlingsfordon ska vara utrustad med en klädd sittdyna (glidskydd) som har en minimum längd av 600 mm och samma bredd som tunneln i övrigt. Detta är ett minimikrav om inte original eller originalutseende krävs enligt respektive klassreglemente.

3.1.7.8 Startnummer

Tävlingsfordon ska vara försett med startnummer på båda sidor av motorhuven. Ljusa siffror mot mörk bakgrund och vise versa. Startnummer ska avlägsnas från tävlingsfordon efter avslutad tävling om detsamma används i trafik.

3.1.8 Elsystem

3.1.8.1 Kortslutningsanordning/Elektrisk bränslepump

Samtliga tävlingsfordon ska vara försedda med en anordning som automatiskt bryter tändningen, samt elektrisk bränslepump, då föraren lämnar fordonet.

Kortslutningsanordning ska kunna utlösas åt alla håll samt vara så kapslad att fastfrysning inte kan ske. . Utlösningslina ska vara ordentligt fäst vid förarens handled eller klädsel. Utlösningslina får inte förlängas eller skarvas. Utlösningslinans maximala längd i utsträckt tillstånd är 1,5m.

 

3.1.9 Övrigt

3.1.9.1 Uppallningsbock

Samtliga tävlande ska vara utrustad med 1 st pallbock per tävlingsfordon. Vid all varmkörning ska tävlingsfordon vara uppställd på pallbock, dessutom ska förare vara inkopplad till kortslutningsanordning. Täckplåt för sidor och bakstycke ska vara av minimum 2 mm stålplåt eller 4 mm aluminiumplåt. Om ramkonstruktion används ska denna vara tillverkad av stål med minimum rördimension 20 x 20 x 1,5 mm.

Täckplåt för bakstycke bör om möjligt fästas på insida av ramkonstruktion, då räcker det med intermittentsvets alt, bultas med genomgående bultar. Minst 4 st M6 bult per sida med max, 100 mm avstånd mellan bultar. Om täckplåt för bakstycke fästs på utsida av ramkonstruktion ska densamma helsvetsas i ramkonstruktionen.

3.2 Viktgränser

I vissa fordonsklasser och vid vissa tävlingar kan en specifik minimivikt förekomma. Minimivikt är vikten för tävlingsfordon och förare tillsammans.

3.2.1 Viktbälte

Alla typer av viktbälte som bärs av förare, eller lösa föremål i tävlingsfordon är förbjudet.

 

3.2.2 Ballastvikt

Ballastvikt väl förankrad i fordonet är tillåten. Med väl förankrad menas, minst 1 st M8 bult alt. 2 st eller flera M6 bult av 8.8 kvalitét med karosseribricka och självlåsande mutter.

 

3.3 Ljudnivå

Den maximalt tillåtna ljudnivån dB(A), finns angivet under respektive fordonsklass. Ljudmätning kan utföras enligt 6.10 Ljudmätning.

3.4 Drivmedel

3.4.1 Handelsbränsle

Endast blyfritt handelsbränsle som finns att köpa på mack, får användas samt E85. Om inte annat anges.

 

3.4.1.1 TRAIL Division klasserna Standard och Stock:

Endast handelsbränsle får användas.

 

3.4.1.2 PRO Division.

I klasserna Improved Stock, Pro Stock, Open Modified och Top Fuel: Tillåts Blyfri högoktanig bensin. Sådan tillhandahålles av godkända leverantörer av drivmedel.

I klasserna Top Fuel och Open Mod är även Metanol och Nitrometan godkänt.

3.4.1.3 Outlaw Divisionen

Fritt bränsle och bränsletillsatser. Skall dock vara blyfritt

 

3.5 Divisioner och Klassindelning

Generella fordonsbestämmelser

De fordonstekniska reglerna i Trail Divisionen och PRO Divisionen med klasserna Stock - Pro Stock ska tolkas på följande sätt, det som inte uttryckligen tillåtes i reglerna ska betraktas som förbjudet.

Fordonet ska i grunden vara en original och serietillverkad maskin samt uppvisa originalutseende för respektive årsmodell. Motor med avgassystem, förgasare/insprutning och luftrenare, transmissionshus, chassiet, bränsletank, tankkåpa, motorhuv, balja/bukplåt, sittdyna och fjädringssystem ska vara original för respektive årsmodell om inte annat anges i respektive klassreglemente. Motor och chassiet ska tillsammans utgöra en modell som saluförts till allmänheten.

Motorer/motordelar från bil, mc, terrängfordon, marin eller vattenkraft är inte tillåtna om inte annat anges i respektive klassreglemente.

 

 

PRO DIVISIONEN

 

3.5.2 STOCK indelas i tre motorstorlekar

STOCK 600 (2-takt max 612cc/4-takt, 3 cylindrar)

STOCK 800 (2-takt max 816cc)

STOCK 1100 (fri kubikgräns. Så länge det är en serietillverkad maskin som saluförs till allmänheten)

3.5.2.1 Samtliga tävlingsfordon ska följa de krav som gäller, avseende generella fordonsbestämmelser, ljudnivå och

bränsle.

3.5.2.2 Motor

Inga delar i eller på motorn får bytas, förminskas eller förstoras från motortillverkarens Originalspecifikationer för aktuell motor. Ingen bearbetning som polering, blästring, borrning eller svetsning och nedanstående angivelser är tillåtet.

 

3.5.2.2.1 Cylinder

Borrning av cylinder är tillåten, max 0,5mm per cylinder över tillverkarens originalborrning. Nedfodring av cylinder är inte tillåtet.

 

3.5.2.2.2 Kolvar

Endast original, standard och överdimensionskolvar, med dito kolvbult, låsning och kolvringar får användas. Valfritt märke av kolv får användas under förutsättning att denna överrensstämmer med gällande originalspecifikation för respektive motormodell.

 

3.5.2.2.3 Vevaxel

Balansering och riktning av vevaxel, samt svetsning av vevaxeltappar är tillåtet.

3.5.2.2.4 Reedkorg/ventil

Endast original reedkorgar för respektive modell tillåtes, dock får valfria reedventiler användas. Endast original slidskiva för respektive motormodell.

3.5.2.2.5 Balansaxel

Original balansaxel ska bibehållas.

3.5.2.2.6 Oljelubrikator

Oljelubrikatorn får demonteras och tillhörande oljebehållare samt slangar får avlägsnas och pluggas när oljeblandat bränsle används. Oljeinjektormunstycke får demonteras och dess hål pluggas.

3.5.2.2.7 Tändsystem

Endas original tändsystem för respektive modell. Valfri justering av tändkurva. Spole för belysning ska bibehållas.

3.5.2.2.8 Förgasare/insprutning/luftrenare

Original för respektive motor/modell. Max en venturi alternativt ett trottelhus per cylinder är tillåtet. Alla typer av bearbetning på och i förgasare, insug och insprutning är förbjudet. Valfri bestyckning. Med valfri bestyckning menas:

Förgasare: Hög och lågfartsmunstycke, trottelnål och originaltrottel för respektive förgasarmodell

Insprutning: Styrchips eller prom, mapping och extra bränsleregulator.

Luftrenare: Endast ändring enl. fordonstillverkarens originalspecifikation.

Vid tävling på gräs får luftrenare ersättas med filter som är mera lämpade för dammig miljö. Användande av extra elektroniska moduler för att justera bränsle/luftblandningen i original insprutningssystem är tillåtna, t.ex Boondocker och Powercommander 3 & 5.

3.5.2.2.9 Transmissionskedja/drev

Valfri kedja och drev, under förutsättning att dessa ryms inuti original transmissionskåpa för respektive modell.

3.5.2.2.10 Avgassystem

Endast original för respektive modell är tillåtet. Får åtgärdas utvändigt så max 100 dB(A) erhålls. Lindning av avgaspipa med värmeisolerande material är tillåtet.

3.5.2.2.11 Kylsystem

Endast original kylsystem är tillåtet. Vätske, fläkt eller luftkylning ska bibehållas. Kylkrets får inte flyttas eller modifieras, med undantag av snabbkopplingar. Endast för fordon med dubbade drivmattor får originalkylare placerad i mattunnel flyttas till valfri plats inuti, ovanpå eller sidan av mattunneln.

3.5.2.2.12 Tändstift

Valfria tändstift.

3.5.2.3 Drivsystem

3.5.2.3.1 Variator / variatorrem

Valfria under förutsättning att man använder sitt eget fordonsmärkes variatorer samt att diametern på variatorn är samma som original för respektive fordonsmodell. Valfri bestyckning, med valfri bestyckning menas: vikter, fjädrar och helix. Svarvning/putsning av skivornas anliggningsyta mot variatorrem samt balansering är tillåtet. Variatorskiva får inte svarvas/putsas så mycket att det kan anses som en klar försvagning av densamma. Valfri rem.

 

3.5.2.3.2 Drivmatta

Valfri drivmatta i gummi eller plast.

 

3.5.2.3.3 Drivhjul

Fritt

 

3.5.2.3.4 Boggie

Skall vara original för fordonsmodellen. Boggie får justeras så den passar till drivmattan. Får monteras på valfri plats i tunnel.

 

3.5.2.4 Bränslesystem

 

3.5.2.5 Bromssystem

 

3.5.2.6 Styrsystem

3.5.2.6.1 Styrskidor

Original för respektive fordonsmärke. Skida från miniskoter får EJ användas.

3.5.2.6.2 Styre

Demontering av förhöjningssats till styre är tillåtet.

 

3.5.2.7 Fjädringssystem

3.5.2.7.1 Stötdämpare/fjädrar

Valfria stötdämpare och fjädrar. Originalplacering ska bibehållas.

 

3.5.2.7.2 Fjädringsväg

Snöunderlag min, 75mm. Gräs min, 50mm.

 

3.5.2.8 Chassie / kaross

 

3.5.2.8.1 Instrumentering

Valfri instrumentering. Hål efter borttaget instrument ska sättas igen.

 

3.5.2.8.2 Vindruta

Original vindruta för respektive modell. Vindruta får demonteras.

 

3.5.3 IMPROVED STOCK

Klass för typgodkända och registrerbara snöskotrar. Improved Stock består av en kubikklass 0-1110 ccm, där motorstorleken bestämmer vikten.

För klassen Improved Pro Stock används ett viktindex-system som visar minimivikt för fordon tillsammans med förare, med hänsyn till faktorer som 2 eller 4-takt motor och antal cylindrar.

 

3.5.3.1 Samtliga tävlingsfordon ska följa de krav som gäller, avseende generella fordonsbestämmelser, bränsle, ljudnivå och vikt vid vissa tävlingar. De modifieringar /ändringar som tillåts i klassen STOCK är tillåtna i IMPROVED STOCK.

 

.5.3.2.1 Motor

Motorn ska vara original för modellen/chassie och tillsammans utgöra en modell som är/var till salu för allmänheten. Överladdade motorer är inte tillåtna.

 

3.5.3.2.2 Vevhus/Motorblock

Original for modellen. Invändiga modifieringar är tillåtna förutsatt att detta inte ändrar utseende och yttre dimensioner.

 

3.5.3.2.3 Cylinder

Original for modellen. Invändiga modifieringar är tillåtna förutsatt att dessa inte syns på utsidan.

 

3.5.3.2.4 Kolvar

Fritt, gäller även kolvringar och kolvbultar

 

3.5.3.2.5 Vevaxel / Vevstakar

Valfri vevaxel. Dock skall för motorn original slaglängd bibehållas. Balansering och riktning av vevaxel, samt svetsning av vevaxeltappar är tillåtet.

 

3.5.3.2.6 Balansaxel

Original balansaxel får demonteras.

 

3.5.3.2.7 Topplock

Original for modellen. Invändiga modifieringar är tillåtna förutsatt att detta inte ändrar utseende och yttre dimensioner.

 

3.5.3.2.8 Reedkorg/ventil

Valfria reedkorgar/ventiler

 

3.5.3.2.9 Tändsystem

Endast original tändsystem för respektive modell. Valfri justering av tändkurva. Spole för belysning ska bibehållas.

 

”Pony Pac” tändsystem är tillåtet på Yamaha V-Max4 är tillåtet.

Samt ändring av tändtidpunkt till 180 grader. Omprogrammering av original tändning är tillåtet.

Launchcontroll får användas under förutsättning att denna kan programmeras i original tändsystem och/eller i Boondocker/Powercommander

 

3.5.3.2.10 Förgasare/insprutning

Förgasare: Endast original förgasare för modellen, samt alla typer av Mikuniförgasare är tillåtna.

Invändig modifiering är tillåten, men maximalt 48mm borr per venturi på maskiner med två cylindrar,

övriga 44mm.

Endast en förgasare per cylinder är tillåten.

Insprutning: Invändig modifiering av insug är inte tillåtet. Användande av extra elektroniska moduler för att justera bränsle/luftblandningen i original insprutningssystem är tillåtna. T.ex Boondocker eller Powercommander. Samtliga funktioner i dessa får användas.

 

3.5.3.2.11 Avgassystem

Valfri typ och modell under förutsättning att dessa ryms under motorhuven. Slutrör från avgaspipa får utmynna på valfritt ställe genom balja/bukplåt, sätet eller motorhuv under förutsättning att dessa påverkar originalutseendet så lite som möjligt. Max 120 db(A).

 

3.5.3.2.12 Motorfäste / Momentstag

Valfri typ av motorfäste/motorkudde. Stumt monterad är tillåtet. Momentstag för motor får monteras.

 

3.5.3.2.13 Luftfilter

Valfria luftfilter.

 

3.5.3.3 Drivsystem

3.5.3.3.1 Variator

Valfri primär och sekundärvariator

 

3.5.3.3.2 Sekundäraxel/drivaxel

Valfri sekundäraxel och drivaxel

 

3.5.3.3.3 Drivhjul

Valfri typ av drivhjul under förutsättning att man inte behöver modifiera chassiet eller mattunnel.

 

3.5.3.4 Bränslesystem

3.5.3.4.1 Bränsleledningar

Bränsleslangar ska vara av armerad typ och väl klamrade. Slang av fabrikat Silicon eller Viton med god kvalité kan användas vid trånga utrymmen.

 

3.5.3.4.2 Bränslepump/ar

Valfri bränslepump/ar

 

.5.3.4.3 Bränsletank

Ska vara original för modellen.

 

3.5.3.5 Fjädringssystem

3.5.3.5.1 Stötdämpare/fjädrar

Valfria stötdämpare och fjädrar. Originalplacering ska bibehållas.

 

3.5.3.5.2 Boggie

Ska vara original för respektive modell. Vändhjul får bytas till större diameter. Boggie får förlängas under förutsättning att det är med rejält tillverkade förlängningsdetaljer.

 

3.5.3.6 Styrsystem

3.5.3.6.1 Styrsystem

Alla delar i styrningen ska vare original for modellen. Lättviktsdelar är inte tillåtna.

 

3.5.3.7 Chassie/Kaross

3.5.3.7.1 Motorhuv

Motorhuv får bytas till huv gjord av annat material under förutsättning att den bibehåller originalutseende för respektive modell. Original ventilationshål får täckas igen med tape eller plexiglas i samma färg som huv. Extra ventilationshål får öppnas i huv under förutsättning att original siluettutseende bibehålls. Extra luftscoop är inte tillåtet.

 

3.5.3.7.2 Balja/Bukplåt

Ska vara original for respektive modell

 

3.5.3.7.3 Isolering

Isolering i motorutrymme får demonteras under förutsättning att det inte påverkar originalutseende

 

3.5.3.7.4 Dyna

Dyna får bytas ut till lättviktsdyna under förutsättning att utseendet inte skiljer sig markant från originaldynan. På maskin som har dubbeldyna monterat original kan den bytas ut mot enkeldyna från samma märke/modell som normalt passar på

chassiet. Original rygg- och armstöd för tas bort.

 

3.5.3.7.5 Elsystem

Elsystem får demonteras.

 

3.5.3.7.6 Belysning

Belysning får demonteras. Hål för belysning i huv ska täckas igen. Eventuellt monterad belysning behöver inte fungera.

 

3.5.3.7.7 Förstärkning

Förstärkning av chassie är tillåtet under förutsättning att det inte påverkar originalutseendet.

 

3.5.4 PRO STOCK

3.5.4.1 Samtliga tävlingsfordon ska följa de krav som gäller, avseende generella fordonsbestämmelser, bränsle, ljudnivå och vikt vid vissa tävlingar. De modifieringar /ändringar som tillåts i klassen STOCK är tillåtna i PRO STOCK.

 

3.5.4.2 Motor

 

3.5.4.2.1 2 och 4-taktmotor

Fordon utrustade med 2-taktmotor är valfritt vevhus av skotermotortyp tillåtet. Fri bearbetning och modifiering av vevhus in och utvändigt. Motor från marin, Mc, flyg eller bil är inte tillåtet.

Vattenkraft ”Hot Seat” motor är tillåten.

Fordon utrustade med 4-taktmotor är endast original vevhus tillåtet. Fri bearbetning och modifiering av vevhus in och utvändigt. Chassie och vevhus ska vara från samma maskinmodell.

För klassen Pro Stock används ett viktindex-system som visar minimivikt för fordon tillsammans med förare, med hänsyn till faktorer som 2 eller 4-takt motor och antal cylindrar.

Fri placering av motor inom motorutrymme under förutsättning att det inte påverkar yttre originalutseende på maskin.

 

3.5.4.2.2 Cylinder

Valfri typ och modell. Med valfri menas multiportcylinder av olika fabrikat anpassade för snöskotermotorer. Som ex.vis Price, PSI, Crank Shop mfl.

 

3.5.4.2.3 Vevaxel / Vevstakar

Valfri vevaxel och slaglängd samt valfria vevstakar och cc-mått.

 

3.5.4.2.4 Motorfäste / Momentstag

Valfri typ av motorfäste/motorkudde. Stumt monterad är tillåtet. Momentstag för motor får monteras.

 

3.5.4.2.5 Topplock

Valfri typ och modell.

 

3.5.4.2.6 Reedventil / Reedkorg

Valfri typ av reedventil och reedkorg.

 

3.5.4.2.7 Förgasare / Insprutning / Insug

Valfri typ av förgasare eller insprutning samt insug.

 

3.5.4.2.8 Avgassystem

Valfri typ och modell under förutsättning att dessa ryms under motorhuven. Slutrör från avgaspipa får utmynna på valfritt ställe genom balja/bukplåt, sätet eller motorhuv under förutsättning att dessa påverkar originalutseendet så lite som möjligt. Max 120 db(A)

.

3.5.4.2.9 Tändsystem

Valfri typ och modell av tändsystem.

 

3.5.4.2.10 Kylsystem

Valfritt under förutsättning att det inte påverkar originalutseende.

 

3.5.4.3 Drivning

 

3.5.4.3.1 Variator

Valfri primär och sekundärvariator.

 

3.5.4.3.2 Sekundäraxel/drivaxel

Valfri sekundäraxel och drivaxel.

 

3.5.4.3.3 Kedjehus

Valfritt kedjehus, under förutsättning att det finns som originaldel inom samma skotermärke dock är eftermarknads kedjehus från ex.vis Crankshop tillåtna. Lock i plast är inte tillåtet. Hus med kuggdrift får ersättas med motsvarande hus

för kedjedrift. Valfri placering av drivaxel

 

3.5.4.3.4 Drivhjul

Valfri typ av drivhjul under förutsättning att man inte behöver modifiera chassiet eller mattunnel.

 

3.5.4.3.5 Drivmatta

Valfri typ av drivmatta under förutsättning att den ryms inuti original mattunnel

 

3.5.4.4 Bränslesystem

 

3.5.4.4.1 Bränsleledning

Bränsleslangar ska vara av armerad typ och väl klamrade. Slang av fabrikat Silicon eller Viton med god kvalité kan användas vid trånga utrymmen.

 

3.5.4.4.2 Bränslepump

Valfri bränslepump.

 

3.5.4.4.3 Bränsletank

Bränsletanken behöver inte vara av originalmodell.

 

3.5.4.5 Fjädringssystem

3.5.4.5.1 Boggie

Valfri typ av boggie med tillhörande upphängning.

 

3.5.4.5.2 Framfjädring.

Framfjädring med stag/armar får modifieras och bytas ut under förutsättning att original konstruktionsutförande och hållfasthet bibehålls. Chassie med original A-arms utförande får byta/modifiera A-armar, och chassie med Trailingarmar får byta/modifiera dessa.

Materialbyte är tillåtet under förutsättning att minst original hållfasthet bibehålls. Med materialbyte menas från aluminium till stål eller från stål till Chromemolybden / Titanium. Utbytt styrspindel ska ha en materialtjocklek av min. 3mm och med en min. rördiameter av 19mm. Valfri stötdämpare och fjäder.

 

3.5.4.5.3 Fjädringsväg

Fjädring för snöunderlag min 75mm. För gräs 50mm.

 

3.5.4.5.4 Krängningshämnare

Krängningshämnare och dess infästningar får demonteras.

3.5.4.6 Styrsystem

 

3.5.4.6.1 Styrutrustning

Samtliga delar i styrutrustningen ska vara minst original. Styrstag kan få modifieras eller bytas ut om dessa är i kraftigare utförande än original. Lättviktsdetaljer är inte tillåtet. Valfri modell av styre under förutsättning att denna inte påverkar säkerheten.

 

3.5.4.6.2 Valfri styrskida med samma hållfasthet som originalskida. Min längd 750mm och min. bredd 100mm.

 

3.5.4.7 Chassie/kaross

3.5.4.7.1 Motorhuv

Motorhuv får bytas till huv gjord av annat material under förutsättning att den bibehåller originalutseende för respektive modell. Original ventilationshål får täckas igen med tape eller plexiglas i samma färg som huv. Extra ventilationshål får öppnas i huv under förutsättning att original siluettutseende bibehålls. Extra luftscoop är inte tillåtet.

 

3.5.4.7.2 Balja/bukplåt

Balja/bukplåt får modifieras men måste bibehålla original siluettutseende.

 

3.5.4.7.3 Isolering

Isolering i motorutrymme får demonteras under förutsättning att det inte påverkar originalutseende.

 

3.5.4.7.4 Sittdyna

Sittdynan får sänkas max 50mm. Sittdynans stomme får tillverkas av annat material under förutsättning att det inte påverkar originalutseendet.

 

3.5.4.7.5 Stänkskydd

Samtliga tävlingsfordon ska vara utrustad med stänkskydd av typ originalmodell. Stänkskyddets fastsättning ska vara så konstruerad att den förhindrar stänkskyddet att åka in i mattunneln.

 

3.5.4.7.6 Förstärkning

Förstärkning av chassie är tillåtet under förutsättning att det inte påverkar originalutseendet. Viss modifiering, förstärkning och utbyte av vissa detaljer i framram ”Bulkhead” för anpassning av större vevhus och cylinder är tillåtet. Byte av sidomotorplåt till hel och kraftigare modell för nyare skotermodeller är tillåtet. Ändring av chassivinkel mellan framram och mattunnel är tillåtet under förutsättning att endast originaldelar från samma märke/modell används. Framram av rörkonstruktion är inte tillåtet.

 

3.5.4.7.7 Förlängning av chassie.

Förlängning av chassie får utföras på kort maskin som även finns som original av lång typ. Samt att det finns original förlängningskitt att tillgå.

 

3.5.4.8 Elsystem

Elsystem får demonteras.

 

3.5.4.8.1 Instrumentering

Valfri instrumentering. Hål efter borttaget instrument/mätare ska sättas igen.

 

3.5.4.8.2 Strålkastare

Strålkastare får demonteras.

 

3.5.5 OPEN MODIFIED

För klassen Open Modified används ett viktindex-system som visar minimivikt för fordon, Minimivikt 120 kg inkl förae.

 

3.5.5.1 Samtliga tävlingsfordon ska följa de krav som gäller, avseende generella fordonsbestämmelser, ljudnivå och bränsle, samt vikt vid tävling.

 

3.5.5.2 Motor

Fri trimning, fri placering. Överladdning är tillåtet upp till 816cc.

 

3.5.5.3 Chassi

Valfri konstruktion. Längd max 3500mm. Bredd max 1500mm.

 

3.5.5.4 Variator, Drivmatta, Boggie, Drivaxalar och drivhjul Valfritt.

 

3.5.5.5 Avgassystem/Ljudnivå

Valfri konstruktion. Max 120 dB(A). Vad gäller avgasrör, pipor ska förare vara skyddade från dessa i sin normala körställning. Om risk för kontakt med dessa föreligger ska de avskärmas med skyddsplåt eller kraftigt nätgaller.

 

3.5.5.6 Bränsleslangar

Bränsleslangar ska vara av armerad gummi och väl klammrade. Slang av fabrikat Silicon eller Viton med god kvalité kan användas vid trånga utrymmen.

 

3.5.5.7 Bränsletank

På tävlingsfordon med motor vänd så att avgassystem mynnar ut bak mot förare samt förgasare riktade framåt får bränsletank placeras under motorhuv. Tank ska då placeras så långt fram i nosparti under huv som praktiskt är möjligt. Mellan tank och motor ska en tätslutande brandvägg (skott) finnas tillverkad av min 1mm aluminiumplåt. Detta tankutrymmet ska vara väl ventilerat.

 

3.5.5.8 Fjädringsväg

För snöunderlag minimum 75mm. För is och gräs minimum 25mm. Lägsta genomslagspunkt, skiss

 

3.5.5.9 Styrskidor

Valfri typ. För snöunderlag minimum längd 750mm , bredd 100mm. För is och gräsunderlag minimum längd 500mm , bredd 75mm.

 

3.5.5.10 Nitrometan

Nitrometan får ej användas tillsammans med turbo eller kompressor. Tävlingsfordon som använder nitrometan ska ha en bränsleventil ” shut off ” som stängs automatiskt när förare lämnar fordonet.

 

3.5.5.11 Kompressor ( Blower , Super charger )

Metanol, E85 eller bensin är de enda bränslen som får användas vid kompressordrift. Fångsystem för kompressor är obligatoriskt för att förhindra att kompressor skjuts bort från motor vid kompressorhaveri. Fångsystemet kan bestå av remmar.

 

3.5.6 Top Fuel

Denna klass tillämpar valfri chassikonstruktion och motoralternativ med fri vikt och fri kubik. I övrigt ska säkerhetskraven i generella fordonsbestämmelser och vad gäller, nitrometan och kompressor följas, liksom krav på förarens personliga utrustning. Arrangörer som avser att bjuda in denna klass ska försäkra sig att det finns bromssträcka om minst 300m.

 

 

 

 

 

 

TRAIL DIVISIONEN

Samtliga tävlingsfordon i TRAIL DIVISIONEN skall vara trafiksäkra och användbara som snöskoter på skoterleder med full fjädring.

 

3.5.7 TRAIL STANDARD indelas i två motorstorlekar

Standard 600 (max 600 cc 2-takt eller max 3-cylingrig 4-takt)

Standard 800 (max 800 cc 2-takt eller 4-cylindrig 4-takt)

Standard Ungdom FC. Fläktkyld max 600 cc

Standard Ungdom LC. Vätskekyld max 600 cc

 

3.5.7.1 Samtliga tävlingsfordon ska följa de krav som gäller, avseende generella fordonsbestämmelser, ljudnivå och bränsle.

 

3.5.7.2 Tillåtna ändringar:

Drivband får bytas till annan kamhöjd. Original mattlängd och infästning av boggi skall användas. Variatorer får justeras. Original variator skall användas.

Utväxling får justeras med avseende på byte av drev och drivhjul. All annan förändring är otillåtet.

 

 

3.5.8 TRAIL STOCK indelas i fyra motorstorlekar

 

TRAIL STOCK 600(2-takt max 612cc/4-takt, 3 cylindrar)

TRAIL STOCK 700(2-takt max 714cc)

TRAIL STOCK 800 (2-takt max 814cc / 4-takt, 4 cylindrar)

TRAIL STOCK 1000(2-takt över 814cc)

 

3.5.8.1 Samtliga tävlingsfordon ska följa de krav som gäller, avseende generella fordonsbestämmelser , ljudnivå och bränsle.

 

3.5.8.2 Motor

Inga delar i eller på motorn får bytas, förminskas eller förstoras från motortillverkarens originalspecifikationer för aktuell motor.

Invändig bearbetning som polering, blästring, borrning , portning är tillåtet.

 

3.5.8.2.1 Cylinder

Borrning av cylinder är tillåten, max 0,5mm per cylinder över tillverkarens originalborrning. Nedfodring av cylinder är inte tillåtet.

 

3.5.8.2.2 Kolvar

Endast original, standard och överdimensionskolvar, med dito kolvbult, låsning och kolvringar får användas. Valfritt märke av kolv får användas under förutsättning att denna överrensstämmer med gällande originalspecifikation för respektive motormodell.

 

3.5.8.2.3 Vevaxel

Balansering och riktning av vevaxel, samt svetsning av vevaxeltappar är tillåtet.

 

3.5.8.2.4 Reedkorg/ventil

Valfria reedkorgar/ventil.

 

3.5.8.2.5 Oljelubrikator

Oljelubrikatorn får demonteras och tillhörande oljebehållare samt slangar får avlägsnas och pluggas när oljeblandat bränsle används. Oljeinjektormunstycke får demonteras och dess hål pluggas.

 

3.5.8.2.7 Tändsystem

Endast original tändsystem för respektive modell. Valfri justering av tändkurva.

 

3.5.8.2.8 Förgasare/insprutning/luftrenare

Original för respektive motor/modell. Max en venturi alternativt ett trottelhus per cylinder är tillåtet. Alla typer av bearbetning på och i förgasare, insug och insprutning är förbjudet. Valfri bestyckning. Med valfri bestyckning menas:

Förgasare: Hög och lågfartsmunstycke, trottelnål och originaltrottel för respektive förgasarmodell

Insprutning: Styrchips eller prom, mapping och extra bränsleregulator.

Luftrenare: Endast ändring enl. fordonstillverkarens originalspecifikation.

Vid tävling på gräs får luftrenare ersättas med filter som är mera lämpade för dammig miljö. Användande av extra elektroniska moduler för att justera bränsle/luftblandningen i original insprutningssystem är tillåtna, t.ex Boondocker och Powercommander 3 & 5.

 

3.5.8.3 Transmissionskedja/drev

Valfri kedja och drev, under förutsättning att dessa ryms inuti original transmissionskåpa för respektive modell.

 

3.5.8.4 Avgassystem

Valfri typ och modell under förutsättning att den/dessa ryms under motorhuven. Slutrör från avgaspipa skall mynna ut i

original hål för avgassystem. Max 120 db(A)

 

3.5.8.5 Variator / variatorrem

Valfria primär och sekundärvariatorer. Samt valfri variatorrem.

 

3.5.8.6 Drivhjul

Fritt

3.5.8.7 Fjädringssystem

 

3.5.8.7.1 Stötdämpare/fjädrar

Valfria stötdämpare och fjädrar. Originalplacering ska bibehållas.

 

3.5.8.7.2 Fjädringsväg

Original fjädringsväg ska bibehållas.

 

3.5.8.8 Vindruta

Valfri vindruta. Vindruta får demonteras.

 

 

3.5.9 TRAIL UNLIMITED

Här kör alla turbo maskiner som inte är Trail Standard. (mappade eller eftermonterad)

Samt alla som inte kan klassas in i Trail Standard eller Trail Stock klasserna.

 

3.5.9.1 Tävlingsfordon skall vara användbara som snöskoter på skoterleder med full fjädring.

Samtliga tävlingsfordon ska följa de krav som gäller, avseende generella fordonsbestämmelser , ljudnivå och bränsle.

 

3.5.9.2 Tillåtna ändringar från original ledskoter.

Fri motor, fri trimning och Fritt bränsle.

LoungeControll, kompressor och turbo är tillåtet.

 

3.5.9.3 Fjädring

Original fjädringsväg ska bibehållas.

 

 

OUTLAW DIVISIONEN

3.5.10 OUTLAW

OUTLAW indelas i två klasser.

OutLaw: (max 700 cc )

OutLaw Wild (över 701 cc)

För klassen OUTLAW används ett viktindex-system som visar minimivikt för fordon, Minimivikt 120 kg inkl förare.

 

3.5.10.1 Samtliga tävlingsfordon ska följa de krav som gäller, avseende generella fordonsbestämmelser och ljudnivå samt vikt vid tävling.

 

3.5.10.2 Motor

Valfri motor, fri trimning, fri placering. Överladdning är tillåtet. Fritt bränsle. Skall vara BLYFRITT.

3.5.10.3 Chassi

Valfri konstruktion. Längd max 3500mm. Bredd max 1500mm.

 

3.5.10.4 Variator, Drivmatta, Boggie, Drivaxalar och drivhjul Valfritt.

 

3.5.10.5 Avgassystem/Ljudnivå

Valfri konstruktion. Max 120 dB(A). Vad gäller avgasrör, pipor ska förare vara skyddade från dessa i sin normala körställning. Om risk för kontakt med dessa föreligger ska de avskärmas med skyddsplåt eller kraftigt nätgaller.

 

3.5.10.6 Bränsleslangar

Bränsleslangar ska vara av armerad gummi och väl klammrade. Slang av fabrikat Silicon eller Viton med god kvalité kan användas vid trånga utrymmen.

 

3.5.10.7 Bränsletank

På tävlingsfordon med motor vänd så att avgassystem mynnar ut bak mot förare samt förgasare riktade framåt får bränsletank placeras under motorhuv. Tank ska då placeras så långt fram i nosparti under huv som praktiskt är möjligt. Mellan tank och motor ska en tätslutande brandvägg (skott) finnas tillverkad av min 1mm aluminiumplåt. Detta tankutrymmet ska vara väl ventilerat.

3.5.10.8 Fjädringsväg

För snöunderlag minimum 75mm. För is och gräs minimum 25mm. Lägsta genomslagspunkt, skiss

 

3.5.10.9 Styrskidor

Valfri typ. För snöunderlag minimum längd 750mm , bredd 100mm. För is och gräsunderlag minimum längd 500mm , bredd 75mm.

 

3.5.10.10 Nitrometan

Nitrometan får ej användas tillsammans med turbo eller kompressor. Tävlingsfordon som använder nitrometan ska ha en bränsleventil ” shut off ” som stängs automatiskt när förare lämnar fordonet.

3.5.10.11 Kompressor ( Blower , Super charger )

Tillåtet.

 

 

 

 

 

 

Särskilt reglemente för Veteran Divisionen. Hämtat från Burkarcupen 2014.

VETERAN DIVISIONEN

 

3.5.11 Enstånk Mod -85

1cyl, fri trimning, vevhuset skall vara från en snöskoter, fri kylning gäller dock endast skotercylindrar i övrigt FA/FC upp till -85, fri uppdatering av bromsar, förgasare, variatorer, pipa, skidor, styre, dyna. Boggie får också bytas till annat fabrikat men inom årtalsbegränsningarna. Matta Max 32mm. Tillåtet att använda valfritt chassie -85.

 

3.5.12 Lilla Fläkt Standard -85

Upp till 400cc, Motor skall vara av originalmodell för chassiet. Fri uppdatering av bromsar & Motorvariator, styre, dyna, förgasare (dock får inte dubbelförgasare monteras om det inte satt original) matta Max 32mm. Tillåtet att förlänga originalboggie för att passa mer tillgänglig dimension exv 307.

Ej tillåtet att konvertera framvagnsburna modeller till bladfjädrat i denna klass.

 

3.5.13 Stora Fläkt Std -85

400cc och uppåt, Motor skall vara av originalmodell för chassiet. Fri uppdatering av bromsar & Motorvariator, styre, dyna, förgasare (dock får inte dubbelförgasare monteras om det inte satt original) matta Max 32mm. Tillåtet att förlänga originalboggie för att passa mer tillgänglig dimension exv 307.

Ej tillåtet att konvertera framvagnsburna modeller till bladfjädrat i denna klass.

 

3.5.14 Retro Veteran -75

Fri cc, Fri trimning, Fri uppdatering av bromsar, förgasare, variatorer, pipor, skidor, styre, dyna. Boggie får också bytas till annat fabrikat men inom årtalsbegränsningarna. Matta Max 32mm. Tillåtet att använda valfritt chassie & motor -75

 

3.5.15 Stora Fläkt Veteran 76-79

400cc och uppåt, Fri trimning, Fri uppdatering av bromsar, förgasare, variatorer, pipor, skidor, styre, dyna. Boggie får också bytas till annat fabrikat men inom årtalsbegränsningarna. Matta Max 32mm. Tillåtet att använda valfritt chassie -79.

 

3.5.16 Stora Fläkt Mod 80-85

400cc och uppåt, Fri trimning, Fri uppdatering av bromsar, förgasare, variatorer, pipor, skidor, styre, dyna. Boggie får också bytas till annat fabrikat men inom årtalsbegränsningarna. Matta Max 32mm. Tillåtet att använda valfritt chassie -85.

 

3.5.17 Stora Fläkt Supermod -85

401cc och uppåt F/C & F/A, Framvagn, Fri trimning, Fri uppdatering av bromsar, förgasare, variatorer, pipor, skidor, styre, dyna. Boggie får också bytas till annat fabrikat men inom årtalsbegränsningarna. Matta Max 32mm. Dubb endast tillåtet vid Ovals och Dragrace. Tillåtet att använda valfritt chassie -85.

 

3.5.18 Dam Racer -85, F/C & F/A

Fri cc, Fri framvagn, Fri trimning, Fri uppdatering av bromsar, förgasare, variatorer, pipor, skidor, styre,dyna. Boggie får också bytas till annat fabrikat men inom årtalsbegränsningarna. Matta Max 32mm. Tillåtet att använda valfritt chassie -85.

 

3.5.19 Lilla Racer -85

Upp till 400cc LC/FA/FC, Framvagn, Fri ombyggnad till framvagn men kan dock komma att besiktas. Dubb endast tillåtet vid Ovals och Dragrace, Fri trimning, Fri uppdatering av bromsar, förgasare, variatorer, pipor, skidor, dyna. Boggie får också bytas till annat fabrikat men inom årtalsbegränsningarna. Matta Max 32mm. Tillåtet att använda valfritt chassie -85.

 

3.5.20 Stora Racer -85

401cc och uppåt, LC/FA/FC, Framvagn, Fri ombyggnad till framvagn, kan dock komma att besiktas. Dubb endast tillåtet vid Ovals och Dragrace, Fri trimning, Fri uppdatering av bromsar, förgasare, variatorer, pipor, skidor, dyna. Boggie får också bytas till annat fabrikat men inom årtalsbegränsningarna. Matta Max 32mm. Tillåtet att använda valfritt chassie -85.

 

 

OBS! Vid varmkörning skall varmkörningspall med täckande skydd för mattan användas, absolut förbjudet att lyfta upp skotern och varva ur den.

 

Alla förare skall använda ryggskydd, fasta skor, handskar och godkänd hjälm (Ej ridhjälm eller annan typ av ej motorrelaterad hjälm). Retrohjälmar är dock fortsatt godkänt.

 

Startnummer ska följa en viss standard (Ca: 15cm höjd ex. svart mot vit eller vit mot svart) då detta med föraransvar inte fungerat. Har många gånger fått påpeka startnumrens utformning och sekretariatet på de flesta tävlingar har klagat på oläsliga/felaktiga startnummer.

 

Reglerna skall tolkas enligt följande: Det som inte står uppräknat är förbjudet, arrangören besitter den yttersta beslutsrätten om tolkningstvist uppkommer.

 

Alla former av överladdning är förbjudet i alla klasser. Exv Turbo/lustgas/kompressor.

 

Alla vitala delar så som Chassie, Motor och Boggie måste komma från årsmodell som matchar klassens årsmodelsbegränsningar i Lilla och Stora Racer. Övrigt uppräknade delar får användas från moderna maskiner. Fri ombyggnad av chassie inom årtalsbegränsningarna.

 

I övriga klasser är det krav på att chassiet skall komma från klassens årtalsbegränsning. Motor och Boggie får komma från årsmodell som matchar klassens årsmodelsbegränsningar men har ett senare tillverkningsår. Dock får inte några fördelar vinnas av att man använder ett block eller en boggie från 1987 tex. Övrigt uppräknade delar får användas från moderna maskiner. Fri ombyggnad av chassie inom årtalsbegränsningarna.

 

I alla klasser utom Lilla & Stora L/C samt Tjejklassen gäller bladfjädrat som krav.

I alla klasser utom Lilla/Stora Racer samt enstånk gäller fläkt/fartvindskylda motorer som krav.

I alla standardklasser är det tillåtet att dreva om.

I alla klasser utom standardklasserna är motordonationer tillåtet mellan olika kubikklasser, cylinderantal och de märkesrelaterade. I standardklasserna skall originalmotor eller utbytt av samma typ användas. Är de en ET340 skall en ET340-motor användas.

I alla klasser där de fria modifieringarna tillåts gäller att delar av skoterrelaterad härkomst skall användas

förutom Enstånk Mod där Cylindrar tillåts komma från tex MC men dessa skall också hålla sig inom årtalsbegränsningarna för klassen.

 

Förare i LC-klasserna måste bära skydd som skall bestå av ett hårt täckande skydd över bröst och rygg för att förhindra kross skador och kropps punktering.

Om dubbmatta används skall stänklapp vara försedd med säkerhetsvajer och stänklappen skall nå hela vägen ner till marken vid obelastat läge.

 

Kortslutning: Skotern skall vara försedd med anordning som automatiskt bryter primärtändströmmen då föraren lämnar fordonet. Kortslutningsanordningen skall utlösa åt alla håll samt vara väl kopplad till förare med utlösande lina. Vid upprepad överträdelse kan föraren placeras sist i tävlingen eller gällande heat.

 

Färdbroms: Minst en effektiv färdbroms skall finnas. Originalhandtag eller annat handtag får användas. Krav gällande årgångsindelning gäller inte bromsar då fri uppdatering tillåts.

 

Stänkskydd: Skotern skall vara försedd med stänkskydd så dimensionerat att den kan fånga upp bråte som lossnar. Stänkskyddet skall vid obelastad maskin ej vara längre från marken än 100mm och vara av stabil konstruktion.

 

Varmkörningspall är ett krav i alla klasser. Ingen varmkörning utan pall i tävlingsområdet vilket innefattar allt från parkering, depå, start etc. Vid upprepad överträdelse kan föraren placeras sist i tävlingen eller gällande heat.

 

Strålkastare: Strålkastare skall vara bortmonterade eller skyddstejpade så vid eventuell skada ej glasbitar lämnar skotern.

 

Variatorskydd: Skotern skall vara utrustad med tillfredsställande variator och remskydd samt vara väl fastsatta. Original räcker som tillfredsställande.

 

Styrskidor: Styrskidor skall i framkant ej vara spetsiga. Tillfredställande upphöjd avrundning krävs, dock utan måttkrav.

 

Vindruta: Vindruta bör och rekommenderas avlägsnas från skoter, dock inget krav.

 

Luftkylningshål: Luftkylningshål med en större area än 50cm² rekommenderas täckas av galler eller dyl material med en hållbarhet motsvarande huven i övrigt.

 

Tävlingsnummer: Skotern skall vara försedd med minst två och högst tre tävlingsnummer. Två nummer skall vara placerade utmed varsin sida på skoterns framdel. Tävlingsnumren skall hålla ett mått på ca: 150mm och vara av fylld karaktär. Numren skall också vara av brytande färg från bakgrunden. Vitt mot svart eller svart mot vitt rekommenderas.

 

Skyddshjälm: Vid framförande av fordon under anordnad tävling skall hjälm av godkänd modell användas. Hjälmen skall ha en bra anordning för att kunna låsas mot förarens huvud. Skinnhjälmar, ridhjälmar etc kommer inte att godkännas.

 

Skyddsglasögon: Skyddsglasögon och visir skall vara av splitterfri modell.

 

Klädsel/skyddsutrustning: Retro klädsel är ett klart lyft för framförande av veteranfordon. Handskar och skor av kraftig modell är ett krav. Ryggskydd är ett krav i alla klasser. Skyddsutrustning är en billig försäkring. Vid Ovaltävlingar skall i de klasser dubb används i alla förare bära heltäckande ansiktsskydd och skyddsväst som har ett kraftigt täckande skydd för bröstet. I huvudsak skall skyddet täcka för hjärta och lungor mot dubb som släpper eller vid en överkörning.

 

Besiktning: Besiktning av fordon kan ske sporadiskt eller vid misstanke om regelbrott. Ansvaret vilar hos föraren att fordonet följer gällande regelverk och att säkerhetsutrustningen är väl fungerande. Obligatorisk besiktning sker endast om arrangörerna anser detta nödvändigt.

 

Förare/klasser: En förare som önskar delta i fler än en klass skall då använda sig av fler skotrar. Man anmäler sig då som en ny förare i en ny klass med en ny skoter. Man delar heller inte skoter och kör i olika klasser med en och samma maskin. Varje förare har alltså minst en skoter var och per klass. För att kunna behålla poängen i cupen måste en och samma skoter användas hela cupen, dessutom såklart köras av samma förare. En exakt likadan skoter räknas alltså som en annan skoter. Detta för att inte den med mer ekonomiska möjligheter skall fördelaktigt kunna ha flera maskiner optimerad för de olika tävlingarna. Poängen följer alltså både skoter och förare tillsammans.

Undantag gäller för tjejerna som har möjlighet att dela skoter med herrarna. Allt för att göra de lättare att få med tjejer i cupen.

 

 

 

4. TÄVLINGSOMRÅDE

4.1 Tävlingsbana – Dragracing

Banlängd Dragracing: maximal längd på accelerationssträckan ska vara 201,17m (660 fot, 1/8 mile). För gräsunderlag rekommenderas 121,92 m (400 fot) eller 152,4 m (500 fot).

Banbredd: banan ska vara min 8m per startande.

Uppbromsningssträcka: Vid snö eller gräsunderlag minst 250m. Tävlingsträckan ska uppmätas så noggrant som möjligt. Säkerhetszon för bana ska vara minst 10m. Säkerhetszon för publik ska vara minst 25m + returvägens bredd mätt från bankant. (se skiss)

Mållinje: Mållinje ska markeras tydligt med antingen flagga, koner eller färgad linje.

4.2 Publikavspärrningar

Hela start- och målområdet samt parkeringsdepå och alla de punkter där det antingen är nödvändigt att tillförsäkra de tävlande en hindersfri körning eller att skydda publiken måste avspärras på ett betryggande sätt.

 

4.3 Parkeringsdepå

Vid varje tävling ska en parkeringsdepå finnas. Depåområdet ska ha samma ytbeskaffenhet som tävlingssträckan. Inmatningskön (uppliningen) och depå ska ligga i anslutning till startområdet. I parkeringsdepån råder rökförbud. Vid uppställning av tävlingsfordon i depå ska förare se till att rikta fordonets bakdel från område där risk föreligger att publik, tävlande eller funktionärer kan bli träffade av delar vid matthaveri.

 

4.4 Returvägar

Returvägar ska förläggas så att kommande heat kan starta omedelbart efter att tävlingsfordonen avlägsnats från bromssträckan. Returvägar bör vara av samma ytbeskaffenhet som tävlingssträckan samt med en minsta bredd av 3m.

 

4.5 Startområde

Startlinje. Vid underlag av snö eller gräs ska arrangör använda sig av en startramp med skotermattor väl fastsatta i underlaget 12m ut från startlinjen samt 3m bakom. Minsta höjd på startmattornas klackar ska vara 20mm av fullblockstyp. Startmattorna bör vara så likvärdiga som möjligt på samtliga ramper. Typ av startmetod ska anges i TR.

 

4.6 Lyftanordning

Vid upplyftning av tävlingsfordon för rensning av drivmatta ska lyftanordning vara så konstruerad att den på ett säkert och betryggande sätt hindrar eventuella delar som lossnar att skada förare, team-medlemmar, funktionärer eller publik. Lyftkrok ska vara klädd för att undvika skador på tävlingsfordon. Funktionär som arbetar med upplyftning av fordon bör vara utrustad med skyddsglasögon samt vid halt underlag broddar.

4.6.1 Arrangören bör tillhandahålla minst 2 st uppallningsbockar vid startområdet. Arrangörer som vill styra tiden bör sköta upplyftning av fordon, detta är särskilt viktigt tidigt på säsongen när dagarna är korta.

 

 

5. ORGANISATION AV TÄVLINGAR

5.1 Tilläggsregler

I TR ska finnas uppgifter enligt NT. Dessutom uppgifter om vilken typ av tidtagning, storlek av elimineringsstege och vilken startmetod som ska användas.

 

5.2 Program

Vid varje publiktävling ska program tillhandahållas. I programmet ska uppgifter om de startande förarnas nummer, eventuellt team, klubbtillbehörighet, fordonsmärke och klass anges. Enligt NT.

5.3 Anmälningar

5.3.1 Anmälningstidens utgång

Anmälan ska göras enligt tävlingsinbjudan.

 

5.3.1.1 Avgifter

Anmälningsavgift ska upptagas vid alla tävlingar. Anmälningsavgiften ska vara minst 150:-. Inbetald anmälningsavgift tillfaller arrangören om anmäld förare inte kommer till anmälan tävlingsdagen. Arrangörer ska återbetala anmälningsavgiften till förare, som inte blivit antagen eller vid uppvisande av läkarintyg senast 5 dagar efter tävlingsdagen.

 

5.3.1.2 Efteranmälningsavgift ska uttagas med 350:-. Efteranmälan på tävlingsdagen är inte tillåten. Efteranmälan bör ske senast 24 timmar före första besiktning.

5.3.1.3 Varje förare ska som startbekräftelse erhålla TR senast 4 dagar före tävling. Dessa handlingar ska även sändas till Supervisor. Först efter godkännande från Supervisor kan TR med Supervisor stämpel sändas till förarna.

 

5.4 Anmälan vid tävlingsplatsen

Föraren ska på fastställd tid/plats registrera sig hos tävlingssekreteraren i anmälningssekretariatet och uppvisa licens samt erhålla aktuell deltagarförteckning ( gäller även vårdnadshavaren för ungdomsklassen).

 

6. TÄVLINGENS GENOMFÖRANDE

6.1 Säkerhet - Sjukvårdsberedskap

Under tävling ska det inom tävlingsområdet finnas sjukvårdare som har erfarenheter av akutvård. Adekvat sjukvårdsutrustning ska finnas tillgänglig. De ytterligare resurser som erfordras bestäms med hänsyn till varje tävling. En ambulans ska finnas tillgänglig inom tävlingsområdet eller inom sådant avstånd att den kan vara på plats normalt inom 30 minuter. Sjukvårdspersonal och ambulans får ingå i den sjukvårdsberedskap som följer av gällande tävlingsreglemente.

6.1.1 Brandförsvar

Inom varje depå ska det finnas minst 2 funktionsdugliga SIS - märkta handsbrandsläckare av effektivitsklass III, typ ABE. Depåfunktionär ska vara utbildad i handhavande av brandsläckare. Vid start och målgång bör fordon vara utrustad med brandsläckare och utbildad personal finnas. Dessutom ska det finnas personal bemannad med handbrandsläckare vid mitten på var sida av tävlingssträckan (se banskiss).

 

6.1.2 Köldgräns

Tävling får inte genomföras vid lägre temperatur på tävlingsplatsen än minus 20 grader.

 

6.2 Miljö

6.2.1 Oljeuppsamling

Det ska i depå finnas kärl avsedda för hantering av spillolja , bensin och glykol, samt övriga förekommande kemikalier.

 

6.2.2 Sopor

Det ska i depå finnas kärl avsedda för sopor.

 

6.2.3 Sanitära anordningar

Det ska i depå finnas minst 1st damtoalett och 1st herrtoalett med tvättmöjlighet.

 

6.3 Funktionärer

Vid varje tävling ska det finnas utsedd säkerhetschef. Funktionär med arbetsuppgifter som berör säkerhetstjänsten ska vara särskilt utbildad för sin uppgift. Tävlingsledare ska ha, Goda kunskaper och utbildning för tävlingsledning. För övriga funktionärer ska en skriftlig detaljinstruktion finnas. Person under 15 år får inte anlitas i befattning som berör säkerheten, exempelvis i postering. Funktionärer och vakter ska vara klädda eller bära sådana kännetecken att det klart framgår vilken funktion dessa har i tävlingen.

Funktionär som ska fullgöra sina åligganden i mörker ska bära reflex.

 

6.4 Klasstillhörighet

Ett tävlingsfordon tillhörande en viss klass får endast anmälas i den mån ifrågavarande klass förekommer och får endast tävla i denna klass.

 

6.5 Klassanmälan

Förare får anmäla sig till flera klasser.

 

6.6 Byte av förare och tävlingsfordon

Tävlingsledning har rätt att medge byte av förare och/eller tävlingsfordon, under förutsättning att de nödvändiga kvalifikationer i enlighet med för tävlingen gällande reglementen finns.

 

6.7 Fordonsansvar

Tävlingsfordon ska under pågående tävling alltid vara bemannat, så att det alltid finns en person som ansvarar för att fordonet kan ställas upp i startkön/uppliningen.

 

6.7.1 Inom startområdet får endast föraren, samt max 2 st mekaniker, tillsammans med sitt fordon och funktionärer uppehålla sig.

 

6.7.2 Endast föraren får vidröra tävlingsfordonet när pre-stage lamporna tänts. Vid tävling på gräs får maskinen ställs direkt in i pre-stage med hjälp av mekaniker.

 

6.7.3 Förare ska för egen hand utan yttre hjälp kunna ” staga ” sitt tävlingsfordon. Vid tävling på gräs får maskinen ställs direkt in i stage med hjälp av mekaniker. Förutsättningen att föraren skall få ta emot hjälp av mekaniker är att motorn är avstängd.

Starter meddelar med tecken när startproceduren startar. Beskrivning av startprocedur.

1. Förare/mekaniker varmkör tävlingsfordonet på av tävlingsledningen anvisad plats.

2. Motorn stängs av

3. Starter ger tecken att gå in i stage.

4. Tävlingsfordonet ställs in istage med eventuell hjälp avmekaniker alternativt körs in

5. Förare som valt att köra ini stage stänger av motorn

6. Starter ger tecken att starta motorerna när tidtagning och bana är klar

7. Starter kontrollerar genom att peka på respektive förare om de är klara, förare nickar till svar att de är klara.

8. Starter meddelar med tecken när startproceduren startar.

Tecken från starter.

Armarna hålls rakt ut åt sidorna (ca 5 sekunder till start)

Armarna förs framåt mot varandra och därefter bakom/framför ryggen/magen

När händerna har kommit bakom/framför ryggen/magen kan starten gå när som helst.

 

6.7.4 Från start till målgång ska föraren ha båda fötterna placerade på därför avsedd plats på sitt fordon.

 

6.7.5 Vid all varmkörning med roterande drivmatta ska uppallningsbock användas samt inkopplad kortslutningsanordning var ansluten till förare.

 

6.7.6 Okynneskörning i depå, start-kö eller returväg är förbjuden. Max hastighet i depå är promenadtakt.

6.7.7 Miljömatta och uppsugningsmatta Miljömatta ska användas för att förhindra spill i naturen av miljöfarliga vätskor mm i samband med utövande av all motorcykel-/snöskotersport, såväl i samband med träning som vid tävling. Detta gäller alla typer av underlag och även på hårdgjort underlag av asfalt, betong etc. Miljömatta ska vara absorberande med tät underdel. Användande av miljömatta är obligatoriskt överallt där arbete på fordonet är tillåten enligt arrangören. Miljömattan skall ha en absorberingskapacitet på minst 1 liter och en tjocklek av minst 5 mm.

Minimimåttet på mattan är 60 cm x 100 cm. Underlåtenhet att använda miljömatta kommer att innebära uteslutning.

6.8 Trimning- brott mot säkerhetsbestämmelser

Otillåten trimning, ändring av tävlingsfordon eller brott mot säkerhetsbestämmelser medför uteslutning ur tävling.

 

6.9 Besiktning av tävlingsfordon

 

6.9.1 Detaljer som ska kontrolleras och vara godkända innan tävlingsfordon får deltaga i tävling.

1. Kortslutningsanordning.

2. Variatorskydd.

3. Färdbroms.

4. Stänkskydd.

5. Hjälm och personlig skyddsutrustning.

6. Uppallningsbock

För tävlingsfordon med dubbade drivmattor ska även dessa punkter kontrolleras.

7. Förarens skyddsväst

8. Övre mattunnelskydd

9. Bakre mattunnelskydd

När besiktning utförts, förare och maskin och godkänts ska någon typ av klistermärke anbringas på fordonet väl synligt för funktionärer i startområdet.

 

6.9.2 Besiktningen ska vara bemannad under hela tävlingen för att möjliggöra stickprovskontroller av antingen rutinmässig art eller beordrade av tävlingsledning. Stickprovskontroll av vikt, bränsle, ljudnivå eller cylindervolym ingår

som en normal del av tävlingsförfarandet.

6.10 Ljudmätning

All ljudmätning ska utföras med stickprovmässig karaktär av startfältet. Dessutom kan fortlöpande stickprovskontroller utföras under tävlingen gång. Arrangör avgör vilka maskiner som ska ljudmätas. Ljudmätningen ska utföras på en brygga så hög att avgasrörets slutända kommer 1 m över mark/ snöplan. Bryggan ska dessutom vara öppen under avgasrörets mynning . Ljudmätare ska placeras i 90 graders vinkel mot fordonet samt 1m från avgasmynning och avläsas vid 4000 varv/min. (se skiss)

6.11 Vågutrustning

Vid tävlingar där vägning av fordon kommer att utföras ska vågutrustning vara beskaffad enligt följande. Vågen bör vara elektronisk och konstruerad för vikter upp till 500 kg. Vågen bör ha en tolerans +/- 2 kg inom temperaturområdet plus 20 till minus 20 grader. Den bör om möjligt placeras på vindstilla plats så att vägningarna inte påverkas av vindkrafter. För kontroll av vågen ska kända vikter på minst 10 kg, helst 25 kg, finnas tillgängliga. Om kontrollvikten läggs till exempelvis ett tävlingsfordons vikt ska viktökningen stämma med kontrollvikten. Den på tävlingsplatsen befintliga vågens viktangivelse gäller, även om denna skiljer sig från andra vågar.

 

6.12 Tidtagning

Om tidtagningsanläggning med startträd (julgran) används ska alltid gult ljus föregå grönt, antingen att samtliga (3 st ) tänds samtidigt sk Pro Start med 0,4 sekunder före grönt ljus eller att de gula lamporna tänds eller släcks en efter en med en tidsintervall av 0,5 sekunder före grönt ljus. Om tidtagning utan startträd används ska start alltid indikeras med grönt ljus. Typ av tidtagningsanläggning ska alltid anges i TR. Vissa typer av tidtagningsanläggningar kan, utöver tid och sluthastighet, även erbjuda reaktionstid, 60 fot - tid, tidkort samt score board. Tidtagning bör ha en noggrannhet på 1/1000 sekund. Startträdets avstånd från startlinjen ska vara 11 m +/- 2m.

6.12.1 Signaler

Endast dessa är de ljussignaler som ska förekomma inom Dragracing.

Gult ljus = Start kommer strax.

Grönt ljus = Start, klart att köra.

Rött ljus = Tjuvstart, alternativt förbjudet att köra eller hinder på banan.

 

6.12.2 Fotoceller

Avståndet mellan fotocellerna för pre-stage och stage ska vara 178mm och mellan stage och guarden 406mm. Startfotocellerna bör sitta på en höjd mellan 300mm -500mm.

Fotoceller utefter banan och vid mål bör ligga på en höjd mellan 150 - 250 mm eller om möjligt på samma höjd som startfotocellerna. För att skydda fotoceller från påkörning bör arrangör / tidtagare antingen måla fotoceller i fluorescerande färg eller placera plastkoner framför desamma. OBS! Plastkoner får inte förankras i underlag utan ska vara överkörningsbara.

 

6.13 Starterns auktoritet

Följande gäller vid eliminering: Efter det att startern givit klartecken till instagning och en av de tävlande stagat in, ska medtävlande snarast gå in i stage. Om så inte sker släpper startern iväg den instagade när han så önskar. Den inte instagade är då utesluten.

Startern avgör alltid.

 

6.13.1 Vid instagning gäller att båda fordonen måste ha tänt pre-stage lampan innan någon av fordonen får köra fram och tända stage-lampan. Om förare passerar rätt startposition, måste föraren backa helt ut ur stage och pre-stage innan nytt försök görs.

 

6.14 Reserver

Om någon tävlande inte kan komma till start i första elimineringsomgången, får dennes plats tas av den reserv som placerat sig närmast utanför stegen under kvalificeringen, om tid finns. Reserv får endast gå in på tävlingsledningens direkta uppmaning. Om det finns plats för fler reserver i stegen går de in i turordning efter som heaten körs.

 

6.15 Omstart

Om båda tävlande får problem innan instage kan omstart ske efter beslut av tävlingsledaren. Omstart sker då som sista par i pågående omgång (klass). Kan detta inte ske är de tävlande uteslutna (detta gäller under eliminering).

6.16 Definition av godkänd kvaltid

Förare ska med sitt tävlingsfordons egen motorkraft lämna startlinje så att tidräkning påbörjat, samt passera mållinje innan respektive tidtagningsanläggnings maxtid utgått.

6.16.1 Lika tid i kval

Om två tävlingsfordon gjort lika bra tider på 1/1000 sekund när under kvalificeringen gäller: Fordon med den högre sluthastigheten vid aktuell tid ska få den bättre kvalplaceringen. Om särskiljning fortfarande inte kan ske, tillgrips lottning och vinnaren får den bättre placeringen.

6.17 Val av bana

I samtliga klasser väljer tävlande med bästa tiden i föregående omgång bana, i omgång 1 gäller kvaltiden.

 

6.18 Avgasrök

Om förare får tjuvstart på grund av sitt fordons avgasrök så tolkas det som ett fordonstekniskt fel och inte som ett fel på tidtagningsutrustning.

 

6.19 Tävling om 3:e pris

Om en tredjepristagare ska utses, ska alltid ett heat mellan de utslagna semifinalisterna genomföras oavsett om en eller båda har tjuvstartat ”rödlyktat ” i semifinalen.

 

6.20 Tjuvstart

6.20.1 Kvalificering

För tjuvstart utdöms ingen bestraffning.

 

6.20.2 Eliminering

Tjuvstart medför uteslutning ur heatet. Endast en förare per heat kan dömas för tjuvstart. Gäller inte soloheat.

6.20.3 Då båda förarna gör sig skyldiga till förseelser som medför uteslutning, döms den ene enligt följande rangordning och endast den grövre förseelsen medför uteslutning:

1. Att med någon del av fordonet korsa mittlinjen framför eller jämsides med motståndaren.

 

2. Tjuvstart.

3. Brutit mot gällande reglemente.

4. Att med någon del av fordonet köra utanför sidomarkeringen eller köra på barriärer eller tidtagningsutrustning.

5. Att med någon del av fordonet korsa mittlinjen efter motståndaren.

6. Spridande av större karosseri- eller motordelar framför motståndaren.

 

6.21 Vinnare

För att bli vinnare i ett heat och gå vidare till nästa omgång under elimineringen krävs det att fordonet ska av egen motorkraft kunna köras in i stage och tända pre-stage och stagelamporna. Vid soloheat är den tävlande vinnare av heatet när den första gula lampan tänds alternativt när de tre gula lamporna tänds.

Vid användning av tidtagning utan startträd avgör tävlingsledaren tillvägagångssättet från fall till fall vad gäller ovanstående.

Omkörning av något heat, för något par, under eliminering tillgrips endast vid fel på tidtagningsutrustning eller efter felaktigt handlande av funktionär, och endast om något av felen är avgörande för heatets utgång. Omkörning av heat sker oavsett utgången på heatet och endast på tävlingsledningens direkta uppmaning.

 

6.22 Officiellt Svenskt rekord

Officiellt rekord noteras i varje klass för lägsta tid och högsta slutfart. Rekordet kan endast sättas under kval eller eliminering och måste backas upp inom 1% vid samma tävlingstillfälle. Den klass i vilken rekord sätts måste finnas med i tävlingens inbjudan/TR och vara öppen för alla.

Om differensen mellan de båda tiderna eller sluthastigheterna är större än 1% men båda är bättre än gällande rekord, gäller den sämre noteringen som nytt rekord. Vid rekord ska tävlingsfordonets cylindervolym, ljudnivå, samt vikt kontrolleras. En fullgod tidtagningsanläggning ska ha använts. Ansökan om rekord ska göras hos Svensk-Racing,

arrangören tillhandahåller blankett för svenskt rekord.

 

6.23 Kontroll av vinnare

Cylinder volym, bränslekontroll och ljudmätning, samt i vissa fall vägning av fordon, kan komma att tillämpas på vinnarens maskin i respektive klass.

 

6.24 Eliminering

Elimineringen genomförs med prostegar. Max storlek på stege är 32.

Med 3-5 inkvalade körs en 4-stege,

6-12 inkvalade körs en 8-stege ,

13-27 inkvalade körs en 16-stege och med

28 eller fler inkvalade körs en 32-stege.

 

6.25 Resultatlista

Arrangör ska upprätta resultatlista och anslå densamma på tävlingsplatsen. Klockslag ska anges på resultatlistan. I Dragracing ska resultatlistan utarbetas i form av elimineringstege. Därutöver ska en deltagarförteckning upprättas innehållande placeringar, namn, klubbtillhörighet, fordonsmärke samt eventuellt anmälare. Arrangören bör spara resultaten från tävlingen i 1 (ett) års tid.

6.26 Protester

Protest mot resultatlistan ska inges inom 30 minuter från det klockslag som finns angivet i resultatlistan. Vid protest erlägges avgift om 500 SEK till tävlingsledaren.

 

6.27 Maskinunderhåll – Hederspriser

6.27.1 Det är upp till arrangören att besluta om maskinunderhåll / prispengar skall betalas ut. Pokaler skall alltid delas ut.

 

 

VIKTINDEX

VIKTINDEX IMPROVED STOCK

2 takt / 2 cylindrar

Max 1326cc - Min.vikt 350 kg

Max 1275cc - Min.vikt 345 kg

Max 1224cc - Min.vikt 340 kg

Max 1173cc - Min.vikt 335 kg

Max 1122cc - Min.vikt 330 kg

Max 1071cc - Min.vikt 325 kg

Max 1020cc - Min.vikt 320 kg

Max 969cc - Min.vikt 315 kg

Max 918cc - Min.vikt 305 kg

Max 867cc - Min.vikt 295 kg

Max 816cc - Min.vikt 285 kg

Max 765cc - Min.vikt 280 kg

Max 714cc - Min.vikt 275 kg

 

2 takt / 3 cylindrar

Max 1326cc - Min.vikt 365 kg

Max 1122cc - Min.vikt 360 kg

Max 1071cc - Min.vikt 355 kg

Max 1020cc - Min.vikt 350 kg

Max 969cc - Min.vikt 345 kg

Max 918cc - Min.vikt 335 kg

Max 867cc - Min.vikt 325 kg

Max 816cc - Min.vikt 315 kg

Max 765cc - Min.vikt 310 kg

Max 714cc - Min.vikt 305 kg

 

 

 

2 takt / 4 cylindrar

Max 1326cc - Min.vikt 365 kg

Max 1020cc - Min.vikt 360 kg

Max 969cc - Min.vikt 355 kg

Max 918cc - Min.vikt 345 kg

Max 867cc - Min.vikt 335 kg

Max 816cc - Min.vikt 325 kg

Max 765cc - Min.vikt 320 kg

Max 714cc - Min.vikt 315 kg

 

 

4 takt / 4 cylindrar

Max 1377cc - Min.vikt 345 kg

Max 1326cc - Min.vikt 335 kg

Max 1275cc - Min.vikt 330 kg

Max 1224cc - Min.vikt 325 kg

Max 1173cc - Min.vikt 320 kg

Max 1122cc - Min.vikt 315 kg

Max 1071cc - Min.vikt 310 kg

Max 1020cc - Min.vikt 305 kg

 

4 takt / 3 cylindrar

Max 1377cc - Min.vikt 335 kg

Max 1326cc - Min.vikt 325 kg

Max 1275cc - Min.vikt 320 kg

Max 1224cc - Min.vikt 315 kg

Max 1173cc - Min.vikt 310 kg

Max 1122cc - Min.vikt 305 kg

Max 1071cc - Min.vikt 300 kg

Max 1020cc - Min.vikt 295 kg

 

VIKTINDEX PROSTOCK – Gräs och Snö

2 takt / 2 cylindar

Max 1326cc - Minvikt 285 kg

Max 1275cc - Minvikt 280 kg

Max 1224cc - Minvikt 275 kg

Max 1173cc - Minvikt 270 kg

Max 1122cc - Minvikt 265 kg

Max 1071cc - Minvikt 260 kg

Max 1020cc - Minvikt 255 kg

Max 969cc - Minvikt 250 kg

Max 918cc - Minvikt 245 kg

Max 867cc - Minvikt 235 kg

 

2 takt / 3 cylindar

Max 1530cc - Minvikt 345 kg

Max 1479cc - Minvikt 340 kg

max 1428cc - Minvikt 335 kg

max 1377cc - Minvikt 330 kg

Max 1326cc - Minvikt 325 kg

Max 1275cc - Minvikt 320 kg

Max 1224cc - Minvikt 315 kg

Max 1173cc - Minvikt 310 kg

Max 1122cc - Minvikt 305 kg

Max 1071cc - Minvikt 300kg

Max 1020cc - Minvikt 295 kg

Max 969cc - Minvikt 290 kg

Max 918cc - Minvikt 285 kg

Max 867cc - Minvikt 275 kg

Max 816cc - Minvikt 250 kg

Max 765cc - Minvikt 235 kg

 

2 takt / 4 cylindar

Max 1530cc - Minvikt 355 kg

Max 1479cc - Minvikt 350 kg

Max 1428cc - Minvikt 345 kg

Max 1377cc Minvikt 340 kg

Max 1326cc - Minvikt 335 kg

Max 1275cc - Minvikt 330 kg

Max 1224cc - Minvikt 325 kg

Max 1173cc - Minvikt 320kg

Max 1122cc - Minvikt 315kg

Max 1071cc - Minvikt 310 kg

Max 1020cc - Minvikt 305 kg

Max 969cc - Minvikt 300 kg

Max 918cc - Minvikt 290 kg

Max 867cc -Minvikt 270 kg

Max 816cc - Minvikt 260 kg

Max 765cc - Minvikt 250 kg

Max 714cc - Minvikt 235 kg

4 takt / 4 cylindar

Max 1530cc - Minvikt 295 kg

Max 1479cc - Minvikt 290 kg

Max 1428cc - Minvikt 285 kg

Max 1377cc - Minvikt 280 kg

Max 1326cc - Minvikt 275 kg

Max 1275cc - Minvikt 270 kg

Max 1224cc - Minvikt 265 kg

Max 1173cc - Minvikt 260 kg

Max 1122cc - Minvikt 255 kg

Max 1071cc - Minvikt 250 kg

Max 1020cc - Minvikt 235 kg

 

4 takt / 3 cylindar

Max 1530cc - Minvikt 285 kg

Max 1479cc - Minvikt 280 kg

Max 1428cc - Minvikt 275 kg

Max 1377cc - Minvikt 270 kg

Max 1326cc - Minvikt 265 kg

Max 1275cc - Minvikt 260 kg

Max 1224cc - Minvikt 255 kg

Max 1173cc - Minvikt 250 kg

Max 1122cc - Minvikt 245 kg

Max 1071cc - Minvikt 240 kg

Max 1020cc - Minvikt 235 kg

 

 

VIKTINDEX OPEN MODIFIED / OutLaw samt OutLaw Wild

Minvikten gäller endast för själva maskinen.

OPEN MODIFIED Minvikt 120 kg

 

HÄR KOMMER TILLÄGGSREGLER

för kommande tävlingar att visas.

Just nu ligger en tävling från 2013 uppe.

 

Var: Dala-Järna flygfält.

När: 24 - 26 Juli. Första start Lördag 26 Juli kl 11.00

Kval körning: Fria kval. Torsdag och Fredag 24 och 25 Juli. kl 10.00 – 18.00

Träning:Vi kan inte erbjuda träningsmöjligheter.

Anmälan på plats:Torsdag och fredag i sekretariatet för kvalkörning.

Besiktning/vägning:Lördag 09.30 – 10.00

Förarsammanträde:Lördag 10.30 vid startområdet

Första start: Nordic Battle Lördag 11.00

Klasser:

PRO DIVISION. Stock 600, Stock 800, Imp.Stock, ProStock, OpenMod, Top Fuel.

TRAIL DIVISION. Ungdom 600 FC, Ungdom 600 LC, Standard 600, Standard 800, Trail Stock 600, Trail Stock 700, Trail Stock 800, Trail Stock 1100, Trail Unlimited.

OUTLAW DIVISION: OutLaw 700, OutLaw Wild (min 701cc)

VETERAN DIVISION: Ungdom -85, Enstånk mod -85, Lilla Standard -85, Stora standard -85, Retro Veteran -75, Stora Fläkt Mod -76 till -85, Dam Lilla Standard -85, Dam Racer -85, Stora Racer 1, Stora Racer 2

 

 

Tävlingens genomförande:

 

Depå område: 3 meter bred och 6 meter djup plats i depåområde kostar 150 kr. Platser måste bokas i förväg på leif@norrlimo.se

Kvalkörning: Fritt antal kvalkörningar. 50 kr / kvalrepa i underhålls avgift.

I startavgiften ingår två kostnadsfria kvalkörningar, en på varje bana.

Startområde: Startmattor finns på båda banorna, i övriga startspår är underlaget lera.

Sopning av startområde: Varje förare ansvarar för justering av startområde under kvalen, sop och kratta finns vid startområdet.

Banlängd:152,4 meter

Bärgning:Fyrhjuling finns för bärgning av havererade maskiner. Övrig bärgning ansvarar varje förare för.

Elemineringstegar:PRO stegar kommer att användas. Ingen begränsning i stegarnas storlek, alla förare skall köra i Elimineringstegarna. Singelrepor kommer att användas för att få ner stegarna till jämna par.

Miljömattor:Miljömattor skall användas i depåtälten, för att undvika oljespill och liknande.

 

Tävlingsledare: Leif Viklund 070 323 66 46

Bitr. Tävlingsledare Emil Wallström

Race Coordinator Glenn Linden 070 604 00 05

Starter. John Säljgård

Tidtagning.Dala-Järna SSK

Säkerhetsansvarig Emil Wallström

Domare/ Observatör Från Svensk-Racing Håkan Råberg alt. Gunnar Hedin.

Licenser och försäkringar.S MA. Svensk Motorsport Alliance

 

Information/bokning.Tala med Leif eller Glenn

leif@norrlimo.se glenn@maskinsupport.se

 

Boende: Husvagn /Husbuss /Racebuss /Tält får ställas upp i depån i den bokade depåplatsen.

Hotell finns inne i Dala-Järna

Ett begränsat antal stugor finns strax utanför området. Hos Dala-Järna flygklubb.

 

Copyright © All Rights Reserved